[Gin Thye] Dou Bang / Dou Gong 豆贡 [ 300g] Teochew

$6.96

[Gin Thye] Dou Bang / Dou Gong 豆贡 [ 300g] Teochew

Category:

Description

Product: [Gin Thye] Dou Bang / Dou Gong 豆贡 [ 300g] Teochew

Hard peanut candy, traditional Teochew,  Peanut, sugar and maltose

Volume:  300g per pack

X